Hlavní stránka » 

Kontakt

Kontakt

Ivo David 

tel: 776 31 01 86

info@aircarsystem.cz

 

adresa pro zasílání pošty a zálohovaných vadných vratných kusů    a pro  osobní odběr (po předchozí domluvě):

Ivo David-aircarsystem.cz

Otická 39

(areál NAVOS a.s. vjezd branou z Hradecké ulice)

OPAVA

74601

V případě osobního odběru je třeba do navigace  zadat: Hradecká 68 , kdy Vás navigace dovede ke vstupní bráně do areálu NAVOS a.s.

 

fakturační údaje:

Ivo David

Hobzíkova 35,

Opava

74601

IČO: 622 88 849

DIČ:CZ7401245445

 

ZÁSADY ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

Pokud jste mým

zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje.

Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem:

Ivo David,

Hobzíkova 35,

746 01 Opava,

IČO: 622 88 849,

DIČ:CZ7401245445

provozuji webovou stránku: http://www.aircarsystem.cz/cs/

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem,

po jak dlouhou dobu, a vybírám případné další

zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás/mě kontaktovat

na tel. čísle

776 31 01 86

nebo na e - mail:

info@aircarsystem.cz

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré konné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním a budu

vás podporovat v uplatňování a plnění vašich

práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely

zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů:

poskytování služeb, plnění smlouvy:

vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

(např k dodání zboží, vedení účetnictví)

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních

sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně

předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho

souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat

použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také další nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na

Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 

 

Cookies

i procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze

které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření

návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj

oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních

údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Chráním je, jako kdyby byly naše vlastní.

Přijal jsme a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která

zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů,

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které

nedokážu zajistit vlastními silami, využívám

služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit

ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil)

Facebook

Google

AP Tax s.r.o.

 

Je možné, že se v budoucnu se rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

Slibuji vám však, že v takovém případě

při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních

údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@aircarsystem.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami

zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě

můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě

30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte

právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám

vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím

zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku

proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z

newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat

stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě.

Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut):

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).

Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.

V takovém případě

vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy

smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu

informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů:

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím

v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Budu moc rád,pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohlněco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s produkty a službami vám

zasílám, jste-li můj zákazník, na základě mého

oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám/e vám

je jen na základě vašeho souhlasu. V obou

případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních

údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení

Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu

osobních údajů, kterou

najdete ZDE >>